TKP HEADLINE

ตำหนักเจ้าปู่อือลือนาคราช ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 แหล่งเรียนรู้ (ชุมชน) ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร  อ่านต่อ

กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

กศน.ตำบลหมายความว่าเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวงหลักการทำงาน กศน. ตำบล ยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม กศน . ตำบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา อ่านต่อ
ประเพณีแข่งเรือยาว ไทย - ลาว อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ชาวอำเภอปากคาด ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 13 ปี 2565 สืบสานประเพณีก่อนวันออกพรรษา ณ แม่น้ำโขง ริมฝั่งเทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากฝีพายทั้งชาวไทย และชาวลาวจำนวนมาก  อ่านต่อ
เดอะพิซซ่านาแสง

กศน.ตำบลนาแสง เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำหลักสูตรการธุรกิจขนมขึ้นมา เพื่อตอบสนองต้องการของคนในพื้นที่และเพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ในชุมชน ที่อยู่ในชนบท จึงเกิดเป็นเดอะพิชซ่านาแสง  อ่านต่อ
ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น กากอ้อย ใบไม้ เศษอาหาร หมักร่วมกับมูลสัตว์ โดยใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อย โดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน  อ่านต่อ
การทำพานบายศรี

วิธีการทำพานบายศรี  อ่านต่อ

การทำข้าวต้มมัด

ข้าวต้มมัด ขนมไทยที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ๆ ที่คุณแม่ทำให้ทานในช่วงเทศกาลงานบุญ มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ทั้งใส่กล้วย ใส่เผือก ใส่ถั่วดำ แล้วแต่แม่ค้าว่าในช่วงฤดูนั้นมีวัตถุดิบอะไรมาก อ่านต่อ
ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand